Trasarea terenului


Trasarea terenului (intarusarea terenului) este o operatiune necesara deoarece inainte sa incepeti saparea fundatiei pentru gard sau constructia, este bine sa va asigurati ca nu construiti pe terenul vecinului (nu exista suprapuneri).

Pentru trasarea terenului Dvs. avem nevoie de Planul de amplasament si delimitare a imobilului (copie xerox din documentatia cadastrala existenta) si de o copie simpla dupa BI/CI. Se elibereaza proces verbal de trasare teren, semnat si stampilat de un autorizat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Pentru intarusarea terenului Dvs. asiguram tarusi de lemn inclusi in pret.

* Trasari terenuri - transpunerea pe teren a limitelor de proprietate (intarusari terenuri);
* Transpunerea pe teren a punctelor caracteristice cladirilor;
* Trasarea axelor constructiilor;
* Trasarea si marcarea "cotei zero" a proiectului;
* Trasarea contururilor cladirilor in interiorul complexului;
* Trasarea axelor si punctelor de elevatie ale proiectului.